BRATISLAVA

Historia

V r. 1948-1951 sestry pracovali v rehabilitačnom zariadení na Patrónke, v ktorom sa deti liečili po detskej mozgovej obrne.

Z nepriaznivých politických dôvodov museli sestry túto činnosť ukončiť a vrátiť sa na Moravu a do Čiech.

V roku 1969 keď nastala priaznivejšia politická situácia, sestry kúpili v Bratislave na Trnávke rozostavaný rodinný dom. Po dokončení rodinného domu sa tam nasťahovala malá komunita starších sestier. Sestry sa starali o malý počet deti v predškolskom veku. Neskôr museli sestry ukončiť túto činnosť, aj preto, že sestry tu chodili oblečené v habite. Na ich miesto prišli mladé sestry v civile, ktoré boli tajne prijaté za členky do Kongregácie. Mladé sestry v civile pracovali v nemocniciach a v sociálnych zariadeniach, kde boli aktívne zapojené do apoštolátu. V tomto dome sa udržali sestry počas totality a pôsobia tam aj v súčasnosti.

Súčasnosť

Dnes niektoré sestry pracujú ako učiteľky a katechétky na školách, pomáhajú vo farnosti, pripravujú deti k prijatiu sviatostí.

E: bratislava@cyrilky.com
A: Beckovská 45, Bratislava-Trnávka, 821 04 Bratislava

Poslední příspěvky komunity Bratislava

Pošli to dál