SEREĎ

Historia

Seredská komunita bola zriadená 1. 9. 1997.

Dom, v ktorom sestry bývajú, patrí Trnavskému arcibiskupstvu.

Prvé sestry, ktoré tu prichádzajú, vyučujú náboženstvo, vedú domácnosť miestnemu kňazovi, venujú sa pastorácii mládeže, pripravujú deti a mládež ku sviatostiam.

Súčasnosť

Od r. 2009 v spolupráci so štedrým darcom a ochotných veriacich, ktorým záležalo na budúcností detí a mládeže vo farnosti, organizujú sestry  v lete v priestoroch záhrady tábory pre deti v spolupráci s farskými spoločenstvami, raz do roka organizujú farské agapé. Sestry sa zúčastňujú na modlitbových stretnutiach a evanjelizačných kurzov pre birmovancov.

Sestry robia modlitbové zázemie vo farnosti.

K: sestra Marka Halčínová
E: sered@cyrilky.com

Poslední příspěvky komunity Sereď

Pošli to dál