Nazrime do histórie, ako sa darilo napĺňať víziu Matky zakladateľky

 • 1924 – založenie Cyrilo-metodskej družiny
 • zakúpenie objektu (zámoček s parkom) v Skaličke u Hranic (okres Přerov ) a jeho úprava na ústav pre mentálne postihnuté deti
 • 7. 1925 – zriadenie ústavu pre postihnuté deti v Brne na Lerchovej ulici – bol to aj hlavný dom CM družiny
 • 9. 1925 – členky CM družiny prebrali prevádzku exercičného domu Stojanov na Velehrade
 • 10. 1927 – výstavba a zriadenie vlastného domu na Velehrade – ústav pre mentálne postihnutých chlapcov
 • 9. 1928 – schválenie a kánonické zriadenie Kongregácie sestier sv. Cyrila a Metoda; spoluzakladateľ je Jan Šrámek. Prvé Stanovy Kongregácie zostavil ThDr. Metoděj Marvan.
 • 8. 1930 – sestra Marie Růžena Nesvadbová skladá spolu s 15 novickami prvé rehoľné sľuby.
 • Sestra Marie Růžena Nesvadbová sa stáva prvou generálnou predstavenou novovzniknutej Kongregácie SCM.
 • Počet sestier rýchle narastá; Po desiatich rokoch má Kongregácia 110 sestier.
 • Ďalšie miesta pôsobenia sestier (ešte pred vojnou) – Ernestínum v Budeničkách, Charitas Praha
 • 1933 – príchod sestier na Slovensko – Považské Podhradie, neskôr Turzovka, Žilina
 • 1933 – zriadenie dievčenského gymnázia v Brne
 • 1949 – obdobie prenasledovania – gymnázium v Brne bolo poštátnené a rehoľná komunita zrušená
 • 9. 1950 – 1956 – internácia sestier v Bielej Vode (okres Jeseník), Javorník, Krásna Lípa, Libeč u Trutnova (textilné závody)
 • zákaz začatia noviciátu pre 16 kandidátok
 • Praha – vytvorenie komunity v Charitase
 • 6. 1961 – sestra Marie Růžena Nesvadbová so staršími chorými sestrami prichádza do Bielej Vody – do charitného domu pre sestry
 • 3. 1963 sestra  Marie zomiera vo veku 85 rokov
 • 3. 1963 – zádušnú sv. omšu Reqiuem slúžil v Bielej Vode biskup František Tomášek a sestra Marie bola prevezená na Velehrad
 • 3. 1963 – pohrebné obrady viedol prelát František Cinek
 • obdobie totality – je zákaz verejne prijímať nové rehoľné povolania
 • sestry mohli pôsobiť v ústavoch sociálnej starostlivosti pre postihnuté deti a mládež – Velehrad, Skalička u Hranic, Jindřichov, Dolní Podluží a v domovoch dôchodcov – Liberec, Krásna Lípa, Děčín
 • 1966 – Praha – sestry sa starajú o domácnosť biskupa F. Tomáška a členov konzistória
 • 1969 – zakúpenie rodinného domu v Bratislave-Trnávke a zriadenie menšej komunity
 • 1970 – Litoměřice – zakúpenie dvoch domov pre komunitu sestier , práca v kňazskom seminári
 • vedenie domácností kňazom – Prostějov, Vyškov, Kroměříš, Židlochovice a Blatnice pod sv. Antonínkem
 • komunity sestier, žijúcich v civile – Bratislava, Uherské Hradiště, Prostějov, Brno, Opava, Humenné, Roztoky u Prahy; Sestry pracujú ako  zdravotné sestry, ošetrovateľky, kuchárky, v administratíve, a staršie sestry vedú domácnosť týchto malých komunít.
 • 1990 – návrat sestier do Turzovky
 • vznik novej komunity v Olomouci
 • Praha-Dejvice – sestry majú na starosti kuchyňu v kňazskom seminári
 • 1991 – zriadená Pomocná škola internátna sv. Jozefa v Turzovke
 • 1992 – vznik malej komunity v Banskej Belej
 • 9. 1992 v Brně na Lerchovej ul. bola zriadená Cyrilometodějská cirkevná základná škola
 • 1993 – rozdelenie Kongregácie na českú a slovenskú provinciu
 • 1994 – vznik malej komunity v Prahe – Vyšehrad
 • 9.1996 – v Brne na Lerchovej ulici je otvorená Cyrilometodějská stredná pedagogická škola a gymnázium
 • 1995 – 2009 – misijná činnosť sestier: 1995 – Kamyšin v Rusku; 1996 – 97 – Kursk v Rusku; 1997 – Melitopoľ na Ukrajine
 • 1997 – vznik malej komunity v Seredi
 • 2000 – otvorenie charitného domu pre sestry na Velehrade; návrat sestier z pohraničných oblastí Biela Voda, Krásna Lípa, Litoměřice; do charitného domu sa presťahovali aj staršie sestry zo Stojanova
 • 2002 – vznik malej komunity v Tetíne
 • 2004 – vznik Detského domova sv. Jozefa v Turzovke
 • 2012 – otvorenie Chráneného bývania sv. Cyrila a Metoda na Velehrade

V súčasnosti naše sestry pracujú v našich aj v štátnych školách ako učiteľky, vychovávateľky, katechétky, na rôznych pracovných pozíciách v administratíve i vo vedení škôl; v sociálnych službách, v našom charitnom domove, v chránenom bývaní; v exercičnom dome Stojanov (prevádzkoví zamestnanci, v kuchyni); pastoračné asistentky v nemocniciach…

Tieto údaje sú stručné a len orientačné. Viac a podrobnejších informácií – viď história.

Pošli to dál