TURZOVKA

Historia

V roku 1938 prichádzajú naše sestry na Kysuce do Turzovky. Sociálny dom – Útulňa sv. Jozefa sa stáva ich novým domovom i pracoviskom. Za výstavbu domu (v rokoch 1930 – 33) vďačíme vtedajšiemu turzovskému p. farárovi Karolovi Točíkovi a čadčianskemu titulárnemu opátovi vdp. Stolárikovi, ktorý daroval na stavbu domu svoje dedičstvo a úspory. Rok 1934 je začiatkom činnosti sociálneho domu. Ústrednou myšlienkou je evanjeliový citát: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ A veru, bolo čo robiť.

Činnosť, ktorú s veľkými finančnými ťažkosťami viedol spolok CHARITA bola nasledovná:

  • starostlivosť o starých ľudí, žobrákov, siroty, mentálne postihnutých,
  • zotavovacie pobyty pre deti z najchudobnejších rodín.Sestry prevzali vedenie domu aj s finančnými dlhmi. Popri starostlivosti o postihnuté deti a siroty v Útulni zriadili aj materskú školu pre deti z Turzovky. V spolupráci s Ligou proti TBC zabezpečovali ozdravné pobyty pre deti z Bratislavy. V ťažkom vojnovom období ošetrovali chorých na týfus.
    Útulňa bola aj miestom šírenia kultúry – sestry nacvičovali s deťmi a mládežou divadlá a rôzne kultúrne programy.V roku 1950 boli sestry násilne odvezené z Turzovky do Beckova. Vďaka Božiemu riadeniu v Útulni neskončila sociálna činnosť. Do roku 1955 tu bol Oblastný detský domov. Od roku 1955 – osobitná a neskôr pomocná škola internátna pre mentálne postihnuté deti.Sestry sa mohli vrátiť do Turzovky až po r. 1989. V rámci reštitúcií nám bol objekt vrátený a tak sme mohli v zmysle našej charizmy znovu venovať starostlivosti o postihnuté deti.

Súčasnosť

Je tu:
Spojená škola sv. Jozefa, ktorá má tieto súčasti: špeciálna materská škola; špeciálna základná škola;praktická škola,

Dom sv. Jozefa – Centrum pre deti a rodiny (bývalý detský domov).

Ďalšia činnosť sestier:

    • vyučovanie náboženskej výchovy v základnej škole v Turzovke,
    •  sociálna a pastoračná práca vo farnosti.

Samospráva mesta Turzovka udelila cenu mesta:

*1998 – sestra Hyacinta Dubanová, prvá riaditeľka Pomocnej školy – Útulne sv. Jozefa (v rokoch 1991 – 1997) za zveľadenie Útulne a skrášlenie okolia školy,

*2019 – komunite sestier za dlhoročnú činnosť v charitatívnej, sociálnej a pastoračnej oblasti, za starostlivosť o mentálne postihnuté deti a mládež, siroty, starých a chorých ľudí.

E: turzovka@cyrilky.com
A: Jašíkova 219, 023 54 Turzovka

Poslední příspěvky komunity Turzovka

Žádný příspěvek

Pošli to dál