Chrámová floristika

Vážení přátelé,

vítejte v sekci „Chrámová floristika“.

Dlouho jsme při přípravě těchto stránek se sestrami uvažovaly, čím nejen duchovním, ale i užitečným tyto stránky vyplníme. Po nahlédnutí do našich komunit a jejich činností jsme zjistily, že v každé z nich je někdo v oblasti floristiky nadaný. To nás utvrdilo v rozhodnutí získané zkušenosti nabídnout i vám.

Pojďme si projít základy tvoření kompozic květin a nahlédněme do prostředí:

  • estetiky
  • nářadí, pomůcek, technického a dekoračního materiálu
  • rostlinného materiálu
  • technik a stylů
  • tématické floristiky

 Každé prostředí bude mít několik dílů předkládaných formou textu, obrázků nebo videí. Doufám, že nám všem toto poznávání přinese povzbuzení k tvoření a bude k větší cti a slávě Boží v našich farních kostelích, kaplích nebo i v našich domácnostech.

Tým spolusester CM

Realizace

Pošli to dál