ThDr. Metoděj Marvan

Život a studia

Narodil se 4. července 1875 v Tišnovské Nové Vsi v rolnické rodině. Po studiích na brněnském gymnáziu vstoupil do kněžského semináře. Roku 1897 byl vysvěcen na kněze a nastoupil na místo kaplana nejdříve v Měříně a pak v Brtnici.

Byl nadaný, toužil po dalším studiu, ale teprve na naléhání svých přátel požádal brněnského biskupa o umožnění vyššího vzdělání. V té době dostal biskup nabídku, aby obsadil uvolněné místo kaplana v římské koleji Anima. Kaplani Animy mohli v Římě studovat filozofii nebo církevní právo; jejich povinností bylo zpovídat a kázat pro německy mluvící věřící. Jelikož Marvan mluvil německy víc než dobře, místo dostal. Roku 1900 odjel do Říma, kde na Akademii svatého Tomáše studoval křesťanskou filozofii.

Duchovní služba

V létě roku 1902 se vrátil do své brněnské diecéze s doktorátem filozofie a nastoupil jako kaplan ve Slavkově. Již za tři měsíce se však stal prefektem v semináři v Brně a současně působil jako výpomocný učitel na prvním českém brněnském gymnáziu. Za necelý rok přijal funkci regenta semináře. Po několika letech byl z tohoto úřadu uvolněn, stal se knihovníkem a vicesuperiorem v alumnátě a docentem církevního práva. Roku 1933 byl jmenován kanovníkem sídelní královské kapituly v Brně.

Metoděj Marvan byl známý nejen jako výborný znalec církevního práva, ale i jako velmi laskavý člověk. Proto jej Matka zakladatelka Marie Růžena Nesvadbová požádala o vytvoření řeholních stanov pro vznikající kongregaci. Marvan její žádosti rád vyhověl; vedle sepsání stanov se věnoval sestrám jako jejich duchovní vůdce, zpovědník, rádce a pomocník.

Zemřel po těžké nemoci 10. května 1943 v Brně. Jeho pohřbu se kromě přátel zúčastnilo i velké množství církevních představitelů, kněží a sester.


Pošli to dál