Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje

Generální představená:  Marie Jeřábková (S. Kristina)
A: Hradišťská 142, 687 06 Velehrad, CZ
T: + 420 572 430 753
M: + 420 730 588 898
IČO: 47921871
ČÚ: 236383298/0300
ID datové schránky: veshjyt
E: kongregace@cyrilky.com

Slovenský vikariát Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje

Vikariátní představená: Štefánia Vajdiárová (S. Karola)
A: Jašíkova 219, 023 54 Turzovka, SR
T: +421 915 559 507
IČO: 00894125
ČÚ: SK21 0900 0000 0050 3810 3286
E: vikariat@cyrilky.com

Česká provincie Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje

Provinční představená: Ludmila Šimšíková (s. Hedvika)
A: Bílého 80/9, 602 00 Brno, CZ
M: +420 774 225 683
IČO: 00406431
ČÚ: 1342317379/0800
ID datové schránky: yg5i83c
E: provincie@cyrilky.com; provincie@cyrilky.cz

Pošli to dál