VELEHRAD - STOJANOV

Historie

Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje začala působit v exercičním domě ještě před úředním schválením tohoto řeholního společenství, kdy ještě jako členky laické Cyrilometodějské družiny převzaly v roce 1925 vedení Stojanova.

Od roku 1950 – 1991 byla exerciční činnost Stojanova komunistickým režimem zakázána. V roce 1949 – 1950 zde našly útočiště mentálně postižená děvčata s brněnského hlavního domu, které měly sestry ve své péči. Do roku 1959 zaštiťovala péči o mentálně postižené Charita a od roku 1960 bylo již 150 mentálně postižených dětí pod státní správou. V roce 1985 byly přistaveny nové prostory pro 240 mentálně postižených dětí a mládeže. Od roku 1992, kdy se Stojanov postupně vracel ke svému původnímu účelu, převzaly sestry opět vedení exercičního domu.

Současnost

V současné době tvoří řeholní komunitu na Stojanově sedm sester. Podílí se na duchovním a provozním zajištění chodu exercičního domu. Působí ve farnosti a v basilice. Sestry v domě na Stojanově žijí a pracují nepřerušeně po celou dobu trvání domu.

E: stojanov@cyrilky.com
A: Salašská 62, 687 06 Velehrad

Pošli to dál