KDO JSME

Naše společenství se nachází v České a Slovenské republice. Nejdůležitější část duchovního poslání je modlitba za jednotu křesťanů, v duchu Ježíšových slov „Aby všichni jedno byli“. Toto své duchovní zaměření naplňujeme ve výchovné, pastorační a sociální činnosti.

Zjistit více

MÍSTA PŮSOBENÍ

Slyš!

Raduj se a plesej, Panno Maria, aleluja,

neboť Pán vpravdě z mrtvých vstal! Aleluja!

Kněžno máje, buď pozdravena.