KDO JSME

Naše společenství se nachází v České a Slovenské republice. Nejdůležitější část duchovního poslání je modlitba za jednotu křesťanů, v duchu Ježíšových slov „Aby všichni jedno byli“. Toto své duchovní zaměření naplňujeme ve výchovné, pastorační a sociální činnosti.

Zjistit více

MÍSTA PŮSOBENÍ

Slyš!

Naše účast na těle a krvi Kristově nesměřuje k ničemu jinému než k tomu, abychom se stali tím, co jíme.

Sv. Lev Veliký