VELEHRAD - KLÁŠTER

Historie

Dům na Velehradě byl postaven a posvěcen biskupem Mons. Janem Stavělem v roce 1927 jako hlavní dům kongregace a následně využíván pro mentálně postižené chlapce. Do ústavu byli přijímáni chlapci s mentálním postižením ve věku od 4 do 18 let. Ústav všem poskytoval zdarma ošetření, bydlení a výchovu. Avšak pro náročnost v komunikaci s úřady změnila zakladatelka kongregace S. Marie Růžena Nesvadbová místo hlavního domu kongregace za řeholní dům v Brně na Lerchově ulici.

V srpnu 1942 byl ústav určen okupační správou pro ubytování německých dětí. Sestry se s dětmi musely vystěhovat do neobývaného volného traktu velehradského jezuitského kláštera. Od prosince 1944 zabrali budovu kláštera němečtí vojáci. V květnu 1945 obsadily ústav rumunské vojenské oddíly, na krátkou dobu je vystřídal i vojenský lazaret. Po jejich odchodu byla budova vrácena svému původnímu účelu. Děvčata, která sem byla přemístěna v roce 1940 ze zabraného ústavu v Brně, odešla v srpnu 1945 do nového ústavu v Šanově u Hrušovan. V ústavu zůstalo 70 chlapců, o které pečovalo10 sester. V době totality roku 1952 došlo k zabrání budovy pro základní školu. Mentálně postižení chlapci a sestry, které o ně pečovaly, byly převezeny do bývalého minoritského kláštera v Krnově a o pět let později přemístěny do zámecké budovy v Jindřichově u Krnova. Po nabytí svobody v roce 1990 zažádala kongregace o vrácení budovy, aby ji mohla upravit pro starší sestry, které dosud žily v nevyhovujících domcích v pohraničí. Prodleva domu byla do roku 1997, kdy byla dána nová střecha, v roce 1998 se přistavila část domu pro noviciát a generalát. V roce 1993 byl řeholní dům na Velehradě č. 142 opět ustanoven hlavním domem kongregace. K tomuto přemístění mohlo dojít až v roce 2000, kdy byla budova zrekonstruována a posvěcena 3. května olomouckým biskupem Mons. Josefem Hrdličkou. Péče o sestry důchodkyně, které vzhledem k věku a zdravotnímu stavu mají omezenou soběstačnost a potřebují pomoc jiné osoby, je zajišťována prostřednictvím služeb Charitního domova pro řeholnice. V listopadu 2010, kdy nabylo právní moci stavební povolení na výstavbu rodinného domu na Velehradě v Zahradní ulici č. 325, bylo v zahradě kláštera započato s výstavbou chráněného bydlení pro 8 osob se zdravotním postižením. Stavba byla dokončena a slavnostně posvěcena 22. ledna 2012 olomouckým biskupem Mons. Josefem Hrdličkou za přítomnosti mnoha sester, zástupců firem, které na stavbě pracovaly, architektů i budoucích obyvatelů domova.

Současnost

V současné době žije v klášteře 26 sester. V domě působí jako duchovní správce P. Stanislav Jordán. Svůj domov zde také nacházejí příbuzní sester. Sestry se zapojují do činnosti ve farnosti, vytváří duchovní modlitební most se studenty místního Stojanova gymnázia. Učí náboženství v přilehlých obcích, pracují v sociálních službách Charitního domu a v Chráněném bydlení.

K: sestra Dominika Neupauerová
E: velehrad@cyrilky.com
A: Hradišťská 142, 687 06 Velehrad
T:  + 420 572 430 752

Pošli to dál