VELEHRAD - KLÁŠTER

Historie

Dům na Velehradě byl postaven a posvěcen biskupem Mons. Janem Stavělem v roce 1927 jako hlavní dům kongregace a následně využíván pro mentálně postižené chlapce. Do ústavu byli přijímáni chlapci s mentálním postižením ve věku od 4 do 18 let. Ústav všem poskytoval zdarma ošetření, bydlení a výchovu. Avšak pro náročnost v komunikaci s úřady změnila zakladatelka kongregace S. Marie Růžena Nesvadbová místo hlavního domu kongregace za řeholní dům v Brně na Lerchově ulici.

V srpnu 1942 byl ústav určen okupační správou pro ubytování německých dětí. Sestry se s dětmi musely vystěhovat do neobývaného volného traktu velehradského jezuitského kláštera. Od prosince 1944 zabrali budovu kláštera němečtí vojáci. V květnu 1945 obsadily ústav rumunské vojenské oddíly, na krátkou dobu je vystřídal i vojenský lazaret. Po jejich odchodu byla budova vrácena svému původnímu účelu. Děvčata, která sem byla přemístěna v roce 1940 ze zabraného ústavu v Brně, odešla v srpnu 1945 do nového ústavu v Šanově u Hrušovan. V ústavu zůstalo 70 chlapců, o které pečovalo10 sester. V době totality roku 1952 došlo k zabrání budovy pro základní školu. Mentálně postižení chlapci a sestry, které o ně pečovaly, byly převezeny do bývalého minoritského kláštera v Krnově a o pět let později přemístěny do zámecké budovy v Jindřichově u Krnova. Po nabytí svobody v roce 1990 zažádala kongregace o vrácení budovy, aby ji mohla upravit pro starší sestry, které dosud žily v nevyhovujících domcích v pohraničí. Prodleva domu byla do roku 1997, kdy byla dána nová střecha, v roce 1998 se přistavila část domu pro noviciát a generalát. V roce 1993 byl řeholní dům na Velehradě č. 142 opět ustanoven hlavním domem kongregace. K tomuto přemístění mohlo dojít až v roce 2000, kdy byla budova zrekonstruována a posvěcena 3. května olomouckým biskupem Mons. Josefem Hrdličkou. Péče o sestry důchodkyně, které vzhledem k věku a zdravotnímu stavu mají omezenou soběstačnost a potřebují pomoc jiné osoby, je zajišťována prostřednictvím služeb Charitního domova pro řeholnice. V listopadu 2010, kdy nabylo právní moci stavební povolení na výstavbu rodinného domu na Velehradě v Zahradní ulici č. 325, bylo v zahradě kláštera započato s výstavbou chráněného bydlení pro 8 osob se zdravotním postižením. Stavba byla dokončena a slavnostně posvěcena 22. ledna 2012 olomouckým biskupem Mons. Josefem Hrdličkou za přítomnosti mnoha sester, zástupců firem, které na stavbě pracovaly, architektů i budoucích obyvatelů domova.

Současnost

V současné době žije v klášteře 23 sester. V domě působí jako duchovní správce P. Stanislav Jordán. Sestry se zapojují do činnosti ve farnosti, vytváří duchovní modlitební most se studenty místního Stojanova gymnázia. Učí náboženství v přilehlých obcích, pracují v sociálních službách Charitního domu a v Chráněném bydlení.

E: velehrad@cyrilky.com
A: Hradišťská 142, 687 06 Velehrad

Pošli to dál