Z vycházek okolo Velehradu....když aranžuje samotný Bůh....

  Z baziliky.  Obětní stůl, slavnost 1. svaté přijímání... ..

Velikonoce 2021