f8…

Z vycházek okolo Velehradu....když aranžuje samotný Bůh....

  Z baziliky.  Obětní stůl, slavnost 1. svaté přijímání... ..

        Velikonoční tvorba

Pokus o kometu.... Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré…

Jak šel liturgický čas....

Velikonoce 2021 basilika Velehrad……