Již třetí setkání pro sestry a přátele kongregace na Hoře sv. Klimenta u…

V sobotu 18. září 2021 jsme spolu s dalšími poutníky oslavily 1100 let od…

V nemocniční kapli Sv. Kříže jsou opět mše svaté! Na první fotografii vidíte…

    Ikona Panny Marie, Matky jednoty křesťanů nás bude provázet po celý…

Milí čtenáři těchto řádků! Před časem jsem dočetla celou Bibli, tentokrát v…

https://youtu.be/oMoP1DRPUxw