Naše účast na těle a krvi Kristově nesměřuje k ničemu jinému než k tomu,…