2. ne adventní – katecheze

30. 10. 2022| Brno|
Začátek: 4. 12 2022
Konec: 4. 12 2022
  1. neděle adventní – Obraťme se

pomůcky: Andělín, Zloun, Pepa, Lenka, mapa

Andělín: Ahoj, děti. Dneska jsme slyšeli vyprávění o Janu Křtiteli, kterému se říká „předchůdce“ Pána Ježíše. Žil velmi chudě, mále jedl a hodně se modlil a říkal lidem, že se blíží Zachránce všech a že by se na Jeho příchod měli také připravit.

Zloun: Jasně, mohli byste třeba vyspávat hodně v posteli a raději rodičům s ničím nepomáhat, abyste nic nepokazili a nerozbili. A kdo ví, jaké to bude, až přijde Pán Ježíš, raději byste se měli hodně nacpávat sladkostmi a dobrotami, abyste byli dost silní na ten příchod Ježíše.

Andělín: Teda, Zoune, děti ví, co je správné, jen poslouchej: Kdo myslíte, že bude silnější: ten, kdo každé ráno vstává dřív a cvičí, nebo ten, kdo vylehává v posteli, dokud to jde? (děti odpovídají) Ten, kdo vstává dřív. A kdo bude zdravější: ten, kdo se pořád cpe dobrotami, nebo ten, kdo jí ovoce a zeleninu a nemusí sníst všechno, co vidí? (děti) Ten, kdo jí zdravě. A kdo připraví svoje srdíčko pro Pána Ježíše lépe: ten, kdo chce mít všechno hned pro sebe, nebo ten, kdo si dovede něco odříct? (děti odpovídají) Ten, kdo si dovede něco odříct.

Zloun: No jo, tak si vstávejte a jezte zdravě a dělte se, ale mohly byste se aspoň sem tam trochu pohádat nebo poprat, aby to nebyla taková nuda!

Andělín: Hele, už zmiz, zase děti navádíš na špatnosti! Děti, v Adventu se připravujeme na Ježíšův příchod, a proto se snažíme připravit mu cestu, aby mohl přijít do našeho srdce a do našeho života. Pepa s Lenkou už se také snaží plnit svou adventní cestičku:

Pepa: Lenko, splnila jsi už dnes úkol z adventní cesty?

Lenka: Ano, měla jsem udělat dobrý skutek, a tak jsem pomohla paní sousedce s nákupem.

Pepa: Já mám překonat sám sebe, tak mám najít nejvyšší kopec v okolí a vylézt na něj, nechceš jít se mnou?

Lenka: No, jasně, ale který kopec je nejvyšší?

Pepa: No, mám mapu, podívám se…  (v pozadí se objeví Zloun)

Zloun: Pche, já vám dám plnit nějaké adventní úkoly, nenápadně Pepovi tu mapu pootočím, aby šli na špatnou stranu, kde je propast. (pak zmizí)

Lenka: (jdou) Pepo, tak se mi nezdá, tady žádný kopec není.

Pepa: Počkej, podívám se do mapy, máš pravdu, špatně jsme odbočili, musíme se vrátit a jít na druhou stranu.

Lenka: Hlavně že jsme se neztratili.

Pepa: Podívej, támhle v dálce je ten kopec, našli jsme ho, ještě že máme dobrou mapu.

Andělín: Mapa nám dnes připomněla, že se máme snažit jít správnou cestou za Ježíšem. Někdy je potřeba se obrátit a změnit směr. Kdo tedy chce u sebe něco zlepšit, musí se umět ovládat. Abychom se co nejlépe připravili na příchod Pána Ježíše, měli bychom si jako Jan Křtitel občas něco odříct. Úkol: Zamyslet se nad tím, jak plním své adventní předsevzetí.                                                                                    

LENKA
Pošli to dál
Pošli to dál