2.ne postní

27. 2. 2023| Brno|
Začátek: 5. 03 2023
Konec: 5. 03 2023
  1. neděle postní A – Ježíšovo proměnění

pomůcky: Andělín, Lenka, babi, výkres s oblaky, štětec

Andělín: Ahoj děti, už jste byli někdy vysoko na horách? Určitě ano, to se vám pak zdá, že se skoro můžete dotknout nebe, že? Možná se vám také stalo, že se na obloze objevily mraky a najednou nebylo nic vidět, protože ty mraky zakryly sluníčko. Pán Ježíš moc rád chodil se svými učedníky na nějakou horu nebo kopec, tam se také stala jedna moc zvláštní událost, o které se dnes dozvíte spolu s Lenkou.

Lenka: Babi, podívej, jaký jsme nakreslila krásný obrázek!

babi: Teda, Leni, ten se opravdu moc povedl. Koukám, že kreslíš samé obláčky a mraky.

Lenka: Ano, mně se totiž moc líbí, jsou takové načechrané, jako by byly z vaty nebo šlehačky.

babi: A jestlipak víš, že v zemi Pána Ježíše si lidé oblak spojovali s Boží přítomností. Věřili, že je tam zvláštním způsobem přítomen Bůh.     Lenka: Opravdu?

babi: Ano, někdy se také z nebe ozval Boží hlas a něco moc důležitého lidem řekl.

Lenka: A kdy třeba takový oblak viděli?

babi: Jednou šel Pán Ježíš na vysokou horu. Vzal s sebou jenom tři apoštoly, Petra, Jakuba a Jana. Když byli nahoře, najednou se Pán Ježíš proměnil. Šaty mu zbělely a celý krásně zářil.

Lenka: Jak to, že Pán Ježíš začal zářit?

babi: Protože chtěl lidem ukázat, že není jen obyčejný člověk, ale také Boží Syn.

Lenka: Teda, to muselo být krásné, když Pán Ježíš zářil jako sluníčko.

babi: To nebylo všechno. Vedle Pána Ježíše se objevili dva muži a začali si s ním povídat. Byli to Mojžíš a Eliáš.

Lenka: Já vím, kdo to byl Mojžíš, ten přece lidem přinesl desatero Božích přikázání. Ale kdo to byl Eliáš?

babi: To byl velký prorok, který dokázal předpovídat, co se stane v budoucnosti.

Lenka: A co se stalo potom, babi?

babi: Všichni tři apoštolové se velmi podivili, co se to děje.

Lenka: To měli asi také trochu strach, že? Já bych se lekla, kdyby se přede mnou najednou zjevili dva lidé.

babi: To ještě pořád není všechno. Nejvíce je překvapilo, když se z nebe ozval Boží hlas a řekl: „To je můj milovaný Syn. Toho poslouchejte.“ Jakmile to učedníci uslyšeli, to se opravdu velmi polekali. Padli na zem a moc se báli.       Lenka: A jak to dopadlo, babi?

babi: Přišel k nim Pán Ježíš a řekl: „Vstaňte, nebojte se.“ Když apoštolové vstali, viděli už jen Ježíše.

Lenka: To je moc pěkný příběh, já ho zkusím namalovat: horu, zářícího Ježíše v oblacích a ty ostatní lidičky.

Andělín: Oblak nám připomněl, že je důležité být v Boží blízkosti, proto si zkuste udělat čas na Boha – na modlitbu, kdy si s ním povídáte, nebo můžete jít na mši svatou.

Pošli to dál
Pošli to dál