2.ne v mezidobí

2. 1. 2023| Brno|
Začátek: 15. 01 2023
Konec: 15. 01 2023
  1. neděle v mezidobí A – Ježíš je slíbený Zachránce

pomůcky: Andělín, Ježíš, Jan Křtitel, Zloun, beránek, babička, Lenka (zvířata: ježek, jelen, medvěd, beránek)

Křtitel: (vedle Ježíš) Lidé, to je Pán Ježíš. On je Syn Boží. Je to beránek Boží, který snímá hříchy světa. Když jsem Ježíše křtil v Jordánu, objevila se nad ním holubice. Byl to Duch Svatý. Také jsem slyšel Boží hlas, který říkal: Toto je můj Syn. Ježíš je Beránek Boží, který zachrání celý svět!

Zloun: Pche, prý je Ježíš Boží beránek, který se obětuje za lidi a svět. Taková hloupost! Obětovat se za druhé lidi, každý má myslet jen na sebe, aby se měl co nejlíp, a nestarat se o druhé!

Andělín: To by se ti tak líbilo, Zoune, aby na sebe lidé navzájem nemysleli a neměli se rádi, že? Protože pak byste jim vy zlouni mohli našeptávat spoustu špatných věcí!

Zloun: Jooooo, to by bylo krásné, to by byla velká legrace, pěkně bychom jim všechno zašmodrchali!

Andělín: Tak na to zapomeň! Pán Ježíš nás naučil, co je správné – dokázat se za druhé i obětovat! Nemyslet jen na sebe, ale pomoci druhým, i když to není vůbec jednoduché. A Ježíš daroval dokonce svůj život, aby lidi zachránil! Asi tomu, děti, moc nerozumíte, však Lenka tomu také ještě moc nerozumí:

Lenka: Babi, proč pan farář v kostele říkal, že je Ježíš Boží beránek, který snímá hříchy lidí?

babi: To znamená, že  to, co lidé udělali špatného, vzal Ježíš na sebe, místo lidí.

Lenka: A proč je beránek? On se stal zvířátkem?

babi: Kdepak, to je jen přirovnání, že je podobný beránkovi, který byl obětován místo někoho jiného.

Lenka: Ale já tomu pořád nerozumím, co to znamená obětován?

babi: Víš co, Leni, řeknu ti jeden příběh. To bylo tak, zvířátka v lese a na pastvinách žila v lásce a přátelství. To se nelíbilo zlounům, tak tam poslali jednoho zlouna záškodníka, aby jim tu pohodu zničil. To se mu docela dařilo, například řekl ježkovi (možno hrát nebo jen říkat):

zloun: Ježku, ty máš tak krásné bodliny a vůbec je nepoužíváš, kdybys každého, koho potkáš, pořádně popíchal, všichni by se tě báli a nikdo by si na tebe netroufl.

babi: A tak ježek začal používat své bodliny a ubližoval zvířátkům. Zloun pak potkal jelena:

zloun: Jelene, ty máš tak krásné paroží – úplně jako královskou korunu. Ostatní zvířata by ti měla sloužit!

babi: A jelen začal být pyšný a namyšlený a nutil ostatní zvířátka, aby mu sloužila. Potom zašel zloun za medvědem:

zloun: Teda medvědě ty jsi tak velký a silný, určitě jsi nejsilnější ze všech, mohl bys občas nějakému zvířátku něco rozbít, aby si vůbec všimli, jakou máš sílu.

babi: No a medvěd se chtěl předvést a začal zvířátkům rozbíjet domečky, ploty a další věci. No a tak zloun naváděl ke zlému mnoho zvířat. Zvířátka, která neposlouchala zlouna, se sešla, aby se domluvila, jak se zlouna zbavit. Rozhodli se, že zlouna přepadnou a svážou, ale co dál? Až se ozval beránek:

beránek: Svážeme zlouna a já ho na svém hřbetě odvezu do daleké země na pustou poušť, kde nebude moct nikomu škodit a nenajde už cestu zpět k nám.

babi: To ale znamenalo, že ani beránek se už nikdy nevrátí, protože už nenajde cestu zpět nebo dokonce umře žízní, protože na poušti není žádná voda.

Lenka: Ahá, takže beránek se obětoval, aby zachránil ostatní zvířátka! A jak to dopadlo, babi?

babi: Beránek opravdu odvezl svázaného zlouna daleko na velkou poušť, potom sám bloudil po poušti a už to vypadalo, že zemře žízní, ale Bůh chtěl odměnit jeho oběť, proto poslal svého anděla a ten beránkovi ukázal cestu k vodě, a potom i cestu domů.

Lenka: Takže Pán Ježíš je jako ten beránek, obětoval se za ostatní lidi.

babi: Však to slyšíme při mši svaté: Hle, Beránek Boží, který snímá hříchy světa!

Andělín: Tak děti, zkuste dávat při mši svaté pozor, jestli tahle slova uslyšíte. Úkol na tento týden bude zkusit se něčeho vzdát pro druhé.

ZLOUN
Pošli to dál
Pošli to dál