3. ne adventní – katecheze

30. 10. 2022| Brno|
Začátek: 11. 12 2022
Konec: 11. 12 2022
  1. neděle adventní – Jan Křtitel ukazuje na Krista

pomůcky: Andělín, Jan Křtitel, muž, Lenka, maminka, šátek, zamřížované okno (obrázek)

muž: Slyšeli jste to? Zatkli Jana Křtitele a dali ho do vězení, musím se dostat aspoň k oknu vězení a zeptat se, co máme dělat.  (objeví se Jan K.) Jane Křtiteli, co máme nyní dělat, když jsi ve vězení?

Jan Křtitel: Na mně nezáleží, já jsem měl jen připravit cestu pro Mesiáše, Zachránce všech lidí. Toho musíte najít a poslouchat!

muž: Někdo tvrdí, že je to Ježíš z Nazareta.

Jan Křtitel: Proč si to myslí?

muž: Dělá velké zázraky – slepí zase vidí, hluší slyší, ti, co nemohli chodit, zase chodí a uzdravuje mnoho nemocných ze všech nemocí. Mluví stále jen o tom, že se máme mít rádi a říká, že je Boží Syn!

Jan Křtitel: To musí být On! Běžte za ním a následujte ho.   (oba odchází)

Andělín: Ahoj, děti. Už druhou neděli jsme slyšeli o Janu Křtiteli. Snažil se lidi přivést k Ježíšovi, který je Boží Syn a dokázal to, co nikdo jiný: uzdravit slepé, němé, všechny nemoci, dokonce probudit k životu ty, co už umřeli. Ježíšovy zázraky obdivuje i Lenka s Pepou:

Lenka: (má zavázané oči) Smilujte se nade mnou, lidé dobří, jsem chudý žebrák, nemohu pracovat, protože jsem úplně slepý!

máma: Leni, co to tady vyvádíš?

Lenka: Hrajeme si s Pepou na to, jak Pán Ježíš dělal zázraky.

máma: Aha, tak to jsi asi slepá od narození, že?

Lenka: Ano, je to hrozné, nikdy jsem neviděla tento svět. Nemohu nic dělat, protože nic nevidím. Ale to nevadí, protože za chvíli půjde okolo Pán Ježíš, už jsi o něm slyšela?

máma: Ó, ano, prý už uzdravil mnoho těžce nemocných lidí.

Lenka: Opravdu? To mě určitě také uzdraví, tolik bych si přála vidět.

máma: Určitě tě uzdraví, dokonce prý vzkřísil mrtvou holčičku a další lidi.

Lenka: To je zázrak, to by nikdo jiný nedokázal!

máma: Zdá se mi, že venku vidím Pepu – chci říct Pána Ježíše, měla bys jít za ním, aby tě uzdravil, budu potřebovat pomoct s nádobím.

Lenka: Ale já jsem přece slepá, jak ho najdu a poznám mezi všemi těmi lidmi?

máma: No, tak já raději půjdu s tebou a přivedu tě k němu. (odchází)

Andělín: Tak, děti, my neumíme dělat zázraky jako Ježíš, ale můžeme se k němu modlit za všechno, co potřebujeme my nebo naši přátelé a On nám pomůže, protože nás má moc rád. Úkol: Plnit adventní úkoly.

MÁMA/BIBLICKÁ ŽENA
Pošli to dál
Pošli to dál