33. ne mezidobí

30. 10. 2022| Brno|
Začátek: 13. 11 2022
Konec: 13. 11 2022
  1. neděle v mezidobí C – Ani vlas z hlavy

pomůcky: Andělín, Zloun, Ježíš, Pepa, Emil, meč

Ježíš: Povstane království proti království a budou spolu bojovat, přijdou velká zemětřesení, hlad a nemoci. Budou vás pronásledovat a věznit pro moje jméno. Zradí vás vaši příbuzní a přátelé, budou vás nenávidět kvůli mně, ale ani vlas z vaší hlavy se vám neztratí. Když vytrváte, získáte své životy.

Andělín: Ahoj děti, slyšeli jsme, že mohou nastat války, hlad, pronásledování. Pán Ježíš řekl, že mnoho lidí bude nenáviděno právě kvůli němu. V některých zemích jsou křesťané pronásledováni a trápeni. U nás to tak není, ale i my se můžeme setkat s tím, že někdo nemá rád Pána Boha.

Pepa: Ahoj, Emile.

Emil: Ahoj, Pepo, co to máš?

Pepa: Dostal jsem k narozeninám meč.

Emil: Týjo, to je paráda, budeš jako nějaký rytíř – třeba král Václav, o kterém jsme se učili ve škole.

Pepa: Svatý Václav byl skvělý král, ale nakonec ho zase jiným mečem probodl jeho vlastní bratr.

Emil: Ano, nelíbilo se mu, že chodí často do kostela a je moc hodný.

Pepa: Ale Václav se stal za to svatým, dokonce je ochráncem naší země. Stejně mi nejde do hlavy, jak to dělali všichni ti svatí, že byli tak odvážní, a přestože je třeba pronásledovali a mučili a trápili, všechno vydrželi nebo umřeli, ale nezradili Pána Ježíše.

Emil: Asi měli Ježíše opravdu moc rádi, ale on je také, jistě jim dodával sílu a odvahu.

Pepa: Já bych chtěl být taky svatý, všechny nepřátele bych zahnal s mým mečem a pořádně jim nasekal.

Emil: No jo, takhle svatý nebudeš, Ježíš říkal, že máš mít rád i svoje nepřátele, odpouštět jim a nezlobit se na ně.

Pepa: Ale vzpomeň si, jak nám pan farář četl ten příběh o pronásledování lidí, kteří měli rádi Pána Ježíše, všechno jim zničili a zapálili dům, ty bys jim odpustil?

Emil: Já nevím, jestli bych to dokázal, ale oni ano, proto jsou svatí.

Pepa: Ale co z toho měli? Všechno jim zničili, někdy je i zabili nebo je moc trápili.

Emil: No, věřili, že když to vydrží, že přijdou do nebe, a to bude největší odměna za jejich lásku, protože to je království věčné radosti a lásky a už tam jsou napořád.

Pepa: Aha, tak to za to stálo.

Emil: Však Pán Ježíš nám slíbil, že když vytrváme, získáme svůj život – jako život v nebi.

Pepa: Ano, také slíbil, že nás vždy bude chránit a pomáhat nám.

Emil: Vidíš, tak se nemáme čeho bát, pojď, půjdeme vyzkoušet ten tvůj nový meč.

Pepa: Jasně, uděláme rytířský souboj. Ale neboj, budu na tebe hodný, protože tě mám taky rád.

Andělín: Přes všechny těžkosti víme, že Ježíš svou smrtí na kříži a svým zmrtvýchvstáním jednou provždy zvítězil nad zlem a v žádné situaci nás neopouští. Záleží mu na nás tak, že bez jeho vědomí se nám „ani vlas z hlavy neztratí“. Můžeme mu opravdu věřit. Úkol: Poděkovat Bohu každý den, že mu na mně záleží.

PEPA
Pošli to dál
Pošli to dál