4. ne v mezidobí

2. 1. 2023| Brno|
Začátek: 29. 01 2023
Konec: 29. 01 2023
  1. neděle v mezidobí A – Ježíš je světlem pro všechny (Hromnice)

pomůcky: Andělín, babička, Pepa, svíčky

Zloun: Tak, super, dnes jsem Andělína předběhl. Tak nazdar, děcka, chci vám říct, že byste se měli hodně bát, protože když se všeho bojíte – třeba bouřky a divných zvuků – tak je to legrace, vypadáte, jako byste spolkli žábu. To mě fakt baví – hahááá. Navíc pak hledáte pomoc třeba i u nás zounů.

Andělín: Zoune, co tady zase děláš. Děti se nemusí ničeho bát, protože je chrání Pán Bůh a my andělé a jejich rodiče, ztrať se odsud. Ahoj děti, dneska slavíme svátek Uvedení Páně do chrámu neboli Hromnice a co to znamená, to se můžete dozvědět spolu s Pepou od jeho moudré babičky:

Pepa: Jé, babi, proč tady máš ty svíčky?

babi: To jsou hromničky a přinesla jsem si je z kostela, kde byly posvěceny?

Pepa: A proč prosím tě?

babi: To je takový dávný zvyk. Když se Ježíšek narodil, přišel jako zářivé světlo do temnoty – na tuto zem, kde lidé dělali mnoho špatného. No a ty svíčky nám připomínají, že nás Pán Ježíš pořád chrání, když mu věříme.

Pepa: A proč se jim říká zrovna hromničky?

babi: Protože se dnes slaví svátek Hromnice nebo-li Uvedení Páně do chrámu?

Pepa: A to je co, babi?

babi: Když byl Ježíšek ještě malé miminko, Josef a Maria ho přinesli do chrámu v Jeruzalémě a darovali tam dva holoubky, to byl takový zvyk.

Pepa: A jo, to nám říkal pan farář v náboženství. Potkali v chrámě proroka Simona, kterému bylo předpověděno, že nezemře, dokud neuvidí Mesiáše – zachránce celého světa.

babi: Správně, také tam potkali prorokyni Annu, která se hodně modlila a postila, a proto ji Bůh také slíbil, že než zemře, tak uvidí Zachránce světa. No a to byl Ježíš!

Pepa: To museli mít Simeon a Anna velkou radost, když uviděli Ježíška, že?

babi: To víš, že ano, vždyť na vlastní oči uviděli Božího Syna.

Pepa: A babi, co s těmi svíčkami budeš dělat?

babi: Až bude bouřka, zapálím je a dám je do okna a pomodlím se, aby nám žádný blesk nezasáhl chalupu a aby neshořela. Bude mi to připomínat, že nás Pán Bůh chrání a že se nemusím ničeho bát.

Pepa: A já se také nemusím ničeho bát?

babi: Jistěže ne, když na tebe jde strach, pomodli se k Pánu Bohu a On ti vždycky pomůže.

Pepa: Já se třeba moc bojím bouřky a blesků, nedala bys mi, babi, jednu svíčku hromničku domů?

babi: Samozřejmě, vezmi si klidně i tři.

Pepa: Děkuju!

Andělín: Doufám, děti, že se tady nebudete ničeho bát a tento týden se snažte vždy, když cítíte strach pomodlit.

Pošli to dál
Pošli to dál