7.ne velikonoční

27. 2. 2023| Brno|
Začátek: 21. 05 2023
Konec: 21. 05 2023
  1. ne velikonoční A – Ježíš se modlí za nás

pomůcky: Andělín, Ježíš, Lenka, Pepa, glóbus

Ježíš: Bože, Otče, když jsem šel na zem, dal jsi mi úkol, abych všem o Tobě vyprávěl. Že jsi dobrý, milosrdný, všemohoucí1. Tento úkol jsem splnil. Moji učedníci poznali, že jsi mě poslal Ty. Naučil jsem je o Tobě všechno. Teď Tě za ně prosím. Dej, aby dál všem lidem statečně hlásali, že Ty jsi Bůh. Dej, ať se po celém světě šíří Tvoje království. Já už za chvíli přijdu k Tobě do nebe. Oni ale zůstávají tady na zemi. Prosím Tě, ochraňuj je.

Andělín: Ahoj děti, dnes jste slyšely, jak se Ježíš modlil za všechny, které má rád…takže vlastně za všechny lidi na celém světě – i za vás. Když už mluvíme o celém světě, jestlipak víte, jak se říká takovému modelu celé naší planety – taková hoooodně zmenšená zeměkouli? … ano, je to globus. Jsou na něm zaznačeny světa­díly…znáte nějaké světadíly…ano, Evropa, Asie, Afrika,… , oceány, moře, ho­ry… Zeměkoule je symbolem celého světa. Pepa dostal takový glóbus k narozeninám a má z něho velkou radost:

Pepa: To je suprový glóbus, najdu na něm všechno.

Lenka: Jé, Pepo, co to tam je na té kouli za obrázky?

Pepa: To je model naší země a jsou tam všechny světadíly, země, města, moře a všechno, co je na naší zemi.

Lenka: Vážně a na kterém kontinentě jsme?

Pepa: V Evropě.

Lenka: A ukážeš mi ji prosím?

Pepa: Jasně – tady, vidíš?

Lenka: Ahá, a kde je Česká republika?

Pepa: Tady ta malá housenka.

Lenka: Teda, ta je malinkatá. A je tam i Brno?

Pepa: To ne, je tady jen Praha, a i ta je jen jak zrnko maku.

Lenka: Kdyby tam byli lidé, byli by jako mravenci.

Pepa: To asi ještě menší.

Lenka: Ale babička vždycky říká, že Pán Bůh o nás ví a o všechny se stará. Myslíš, že se všechny děti mají tak dobře jako my?

Pepa: To určitě ne, třeba tady – podívej – v Africe je hodně dětí, které nemají nic k jídlo a oblečení.

Lenka: Chudáčci a nemůžeme jim nějak pomoct?

Pepa: To ne, je to moc daleko. Ale víš co? Vlastně můžeme, můžeme se za ně pomodlit, aby jim Pán Bůh sám poslal pomoc.

Lenka: Tak jo, pojďme do obýváku ke kříži a pěkně se za ně pomodlíme.

Pepa: Jasně, tak jdeme a vezmeme s sebou i náš glóbus.

Andělín: Milé děti, Ježíš se modlí za ty, kteří jsou ve světě – to znamená, že se modlí i za nás a za mnoho dalších lidí na celé zemi. Zeměkoule nám připomněla, že i my se máme modlit za všechny lidi, protože naše modlitby jim moc pomáhají. Tak to zkuste tento týden trochu víc než jindy.

Pošli to dál
Pošli to dál