Boží cukrárna 10

1. 7. 2021| Brno|
Začátek: 30. 06 2021
Konec: 30. 06 2021

Milí návštěvníci Boží cukrárny,
dnes bychom společně dokončili knihu Deuteronomium, to je pátá kniha
Mojžíšova.

Na jaké hoře zemřel Mojžíš? (Dt 34, 1nn)
– na hoře Hór
– na hoře Nébo
– na hoře Sinaj

Tato hora je naproti města (Dt 34, 1nn)
– Jericho
– Jeruzalém
– Nazaret

Nikdy v Izraeli nepovstal prorok jako Mojžíš, kterému se dal Hospodin poznat
(Dt 34, 10)…
– tváří v tvář
– od srdce k srdci
– slovem i činem

Požehnané léto!
sestra Mlada

Pošli to dál
Pošli to dál