Boží cukrárna 13

25. 7. 2021| Brno|
Začátek: 21. 07 2021
Konec: 21. 07 2021

Milí návštěvníci Boží cukrárny!

Vítám vás na stránkách knihy Soudců.
Nabízím otázky:

O kom se tu píše? (Sd 5,25)
“Požádal o vodu, poskytla mléko,
v koflíku urozených podala smetanu.
Rukou uchopila stanový kolík,
pravicí pádné kladivo…”

– prorokyně Debora – Jáel, žena Kénijce Chebera – služka soudce Báraka

Kdo takto odpověděl Hospodinovu poslu?
“Dovol, můj pane, je-li s námi Hospodin,
proč nás tohle všechno potkává?”

– Gedeon – Tóla – Jair

Přeji požehnané léto!

sestra Mlada

Pošli to dál
Pošli to dál