Boží cukrárna 14

25. 7. 2021| Brno|
Začátek: 28. 07 2021
Konec: 28. 07 2021

Milí návštěvníci Boží cukrárny!

Vítám vás v knize Soudců…

Nejmladší syn Gedeona, Jotam, varoval Izraelity před Abimelekem, který se
chtěl ujmout vlády. K čemu přirovnal Jotam Abimeleka v podobenství, kde si
stromy volily krále? – k olivě – k trnitému keři – k fíkovníku – k vinné
révě (Sd 9, 8nn)

Jaké atributy byste zvolili pro Samsona?

– vrabčí hnízdo, medvěd, jehně, oslí hříva
– včely, med, lev, liška, oslí čelist, vlasy
– tři kůzlata, dvě holoubata, vousy, oslí uši, mléko (Sd 14, 8nn)

Na další setkání se těší a požehnané léto přeje
sestra Mlada

Pošli to dál
Pošli to dál