Boží cukrárna 15

3. 8. 2021| Brno|
Začátek: 4. 08 2021
Konec: 4. 08 2021

Milí návštěvníci Boží cukrárny!
Vítám vás v první knize Samuelově. A nabízím tyto otázky:

Když kněz Eli viděl Chanu, jak se modlí, myslel si: – má velikou víru – je
opilá – neumí se modlit, půjdu a naučím jí to. (1 S 1,14)

Chanin chvalozpěv nápadně připomíná: – Mariin chvalozpěv u Alžběty –
chvalozpěv Miriam po přejití Mrtvého moře – chvalozpěv Sáry po narození
Izáka (1 S 2,1nn)

Jak zareagoval Hospodin na přání lidu, který chtěl krále jako okolní národy?
– řekl Samuelovi, ať lidu vyhoví – zavrhl Izraele a některé tvrdě potrestal
– pokáral Samuela, že lid špatně vede (1 S 8,7)

Děkuji za návštěvu. Přijďte zase!

sestra Mlada

Pošli to dál
Pošli to dál