Boží cukrárna 16

9. 8. 2021| Brno|
Začátek: 11. 08 2021
Konec: 11. 08 2021

Milí návštěvníci Boží cukrárny!

Vítejte ve společnosti krále Saula. A hned se zeptám:

Když Bůh proměnil Saulovo srdce, říkali o něm lidé: “Co se to s Kíšovým
synem děje?”
Co se dělo se Saulem, když se ho zmocnil duch Boží? (1 S 10,10)

– sedl na koně a uháněl, aby přinesl oběť Hospodinu
– v oblaku se vznášel nad lidem
– upadl do prorockého vytržení

Jak reagoval lid, když mu Samuel představil Saula jako jejich krále? (1 S 10,24)

– volali: “Nech si svého krále, my budeme sloužit Hospodinu!”
– zachvěli se hrůzou, plakali a rozešli se do svých příbytků
– všichni začali jásat a volali: “Ať žije král!”

Pošli to dál
Pošli to dál