Boží cukrárna 19

1. 9. 2021| Brno|
Začátek: 1. 09 2021
Konec: 1. 09 2021

Milí návštěvníci Boží cukrárny!

Kromě krále Šalomouna se ocitáte i ve společnosti královny ze Sáby! Vítejte!

Při jmenování všeho, co tvořilo průvod královny ze Sáby, jsou zmíněna i
zvířata, která nesla balzámy. Jaká to jsou?

– sloni – buvoli – velbloudi (1 Král 10,2)

Šalomoun měl dvanáct tisíc jezdeckých koní. Odkud byli?

– z Egypta – ze Sáby – ze Sýrie (1 Král 10,29)

Zdraví sestra Mlada

Pošli to dál
Pošli to dál