Boží cukrárna 20

15. 9. 2021| Brno|
Začátek: 15. 09 2021
Konec: 15. 09 2021

“Milí návštěvníci Boží cukrárny,

vítejte ve společnosti Druhé knihy královské.

Kdopak řekl tuto větu?
“Už dost, Hospodine, vezmi si můj život, vždyť nejsem lepší než moji
otcové.” (1 Král 19,4)

Jaká zvířata měl, podle Jeruzalémského překladu, Elizeus zapřažena ve
dvanácti spřeženích a jedním zrovna oral, když na něj Elijáš hodil svůj
plášť na znamení, že bude jeho nástupcem?

voli –   koně –  býci ( Král 19, 19-20)””

A do třetice: Co chtěl udělat Achab z Nabotovy vinice?

šlechtěnou vinici –  zelinářskou zahradu – okrasnou zahradu – výběh pro koně
– palmovou zahradu – postavit si letní sídlo (1 Král 21,2)

Radost z Božího Slova přeje sestra Mlada

Pošli to dál
Pošli to dál