Boží cukrárna 21

6. 10. 2021| Brno|
Začátek: 6. 10 2021
Konec: 6. 10 2021

Milí návštěvníci Boží cukrárny!

Vítejte ve společnosti velitele aramejského vojska Naamana a proroka Elíši
(Elizea).

Co si Naaman odvezl z Izraele po svém uzdravení? (2 Král 5,17)
– vodu z Jordánu. aby se v ní koupal
– hlínu a kamení, aby mohl postavit oltář a klanět se Hospodinu
– cíp šatu Elíši

Po svém uzdravení nabízel Naaman Elíšovi dar, který Elíša odmítnul. Jak
velký?
– 300 kg stříbra, 48 kg zlata a 10 svátečních šatů
– 100 kg stříbra, 20 kg zlata a 5 svátečních šatů
– 10 kg stříbra, 5 kg zlata a 2 sváteční šaty (2 Král 5,5)

Těším se, že zase přijdete!

sestra Mlada

Pošli to dál
Pošli to dál