Boží cukrárna 22

6. 10. 2021| Brno|
Začátek: 13. 10 2021
Konec: 13. 10 2021

Milí návštěvníci Boží cukrárny!
Dnes vítejte uprostřed izraelských a judských králů!

Nacházíme se ve Druhé knize královské. Při popisu činů jednotlivých králů
bývá v závěru uvedeno, že o všem, co dotyčný král dělal, i o jeho
bohatýrských činech, se píše:

– v knize Letopisů králů izraelských
– v knize Samuelově
– v Žalmech
– ve Třetí knize královské
(např. 2 Král 13,8)

Ve výčtu králů judských i izraelských je většina takových, kteří byli Bohu
nevěrní. Jen zřídka čteme, že dotyčný král činil to, co je správné v
Hospodinových očích. A když se takový král našel, většinou nezasáhl proti
určitému přestupku. Jakému?

– neodstranil posvátná návrší
– dovolil jíst vepřové maso
– dovolil nezachovávat sobotu
(např. 2 Král 14,3-4)

Požehnaný den!
sestra Mlada

Pošli to dál
Pošli to dál