Boží cukrárna 23

19. 10. 2021| Brno|
Začátek: 20. 10 2021
Konec: 20. 10 2021

Milí návštěvníci Boží cukrárny!

Vítejte ve společnosti králů Nabuchodonosora a Chizkijáše!

Nabuchodonosor (Nebúkadnesar) byl král
– filišťanský – babylonský – egyptský (2 Král 24,1)

Jak se v Jeruzalémské bibli překládá jméno Chizkijáš?
– Ezechijáš – Ezechiel – Chizkijel

Přeji požehnané dny!
sestra Mlada

Pošli to dál
Pošli to dál