Boží cukrárna 26

2. 11. 2021| Brno|
Začátek: 10. 11 2021
Konec: 10. 11 2021

Milí návštěvníci Boží cukrárny!

Čeká vás společnost krále Davida a něco dobrého přímo od něj!

Když král David vyjadřoval svou radost z Hospodina při přenesení schrány
tím, že poskakoval a křepčil, někdo jím pohrdl. Kdo to byl?

– jeho žena Mikal (Saulova dcera)
– služky
– kněží

(1 Pa 15,29)

Když byla Boží schrána umístěna uprostřed stanu a bylo dokončeno obětování
zápalných a pokojných obětí, David požehnal lidu v Hospodinově jménu a
podělil každého Izraelitu, muže i ženu, něčím dobrým. Co to bylo?
– bochníček chleba a datlový a hroznový koláč
– mošt a víno z červených hroznů
– mléko a med
(1 Pa 16,1-2)

Přeji požehnané dny!
sestra Mlada

Pošli to dál
Pošli to dál