Boží cukrárna 28

27. 11. 2021| Brno|
Začátek: 24. 11 2021
Konec: 24. 11 2021

Milí návštěvníci Boží cukrárny!

Dnes se tu hovoří o tom, jak Izraelité znovu budovali svůj chrám v
Jeruzalémě.
Nabízím tyto otázky:

Jak zareagovali Izraelité, když jim perský král Kýros oznámil, že ho
Hospodin pověřil, aby mu vybudoval v Jeruzalémě chrám a že se tam může
kdokoliv z nich vydat a stavět?
– propadli strachu a odmítli odejít ze svého zajetí v Babylóně
– vydali se, aby stavěli Hospodinův chrám v Jeruzalémě
– spikli se proti Kýrovi s babylonským králem Nebúkadnesarem a chystali se
do boje, který prohráli (Ezd 1)

Stavba chrámu byla přerušena. Který král stavbu opět dovolil? (Ezd 6)

Kteří proroci povzbuzovali lid, aby pokračoval v započatém díle? (Ezd 5,1)

Snad jste si přišli na své :))
Zdraví sestra Mlada

Pošli to dál
Pošli to dál