Boží cukrárna 30

4. 12. 2021| Brno|
Začátek: 8. 12 2021
Konec: 8. 12 2021

Milí návštěvníci Boží cukrárny!

Přisedněte, prosím, ke stolu, spolu s Tobitem a jeho ženou.

Tobit oslepl, protože mu padl do očí teplý trus:  – vlaštovky – vrabce –
holuba (Tob 2,10)

Co přidali zákazníci ženě Tobita ke mzdě? – kozlíka – jehně – deset hus (Tob
2,12)

Kromě zvířat uvedených ve správných odpovědích najdeme v knize Tobit zmínku
ještě o těchto:

had a králík, pes a ryba, kůň a osel,

Přeji požehnaný den

sestra Mlada

Pošli to dál
Pošli to dál