Boží cukrárna 33

5. 1. 2022| Brno|
Začátek: 5. 01 2022
Konec: 5. 01 2022

Milí návštěvníci Boží cukrárny!

Víte, co udělal Juda Makabejský s oltářem, který byl zneuctěný? (1 Mak 4,45)

– dal ho strhnout a postavit nový
– dal ho omýt vodou z Jordánu
– dal ho obnovit tím, že na něm obětovali Hospodinu

A co udělali s kameny ze znesvěceného oltáře? (Mak 4, 46)

– zahrabali je do země
– odnesli na nečisté místo
– hodili do Jordánu

Na další setkání se těší
sestra Mlada

Pošli to dál
Pošli to dál