Boží cukrárna 36

1. 2. 2022| Brno|
Začátek: 19. 01 2022
Konec: 19. 01 2022

Milí návštěvníci Boží cukrárny!

Vítejte ve společnosti Judy Makabejského a jeho nástupců.

Jestlipak víte, s kým se Juda spojil? (1 Mak 10,20-21)

– s Řeky
– s Římany
– s Egypťany

Vůdci židovského národa byli tito: Matitjáš, Juda Makabejský, Jónatan a
Šimeón. O kterém z nich se píše,
že když byl zajat, všechny sousední pronárody hledaly cestu, jak je vyhubit,
a říkaly si: “Teď nemají vůdce ani ochránce, vstupme tedy s nimi do války a
vymažme památku na ně z myslí lidí”?
(1 Mak 12, 52-53)

Přeji pokojný rok 2022!
sestra Mlada

Pošli to dál
Pošli to dál