Boží cukrárna 4

18. 5. 2021| Brno|
Začátek: 19. 05 2021
Konec: 19. 05 2021

Milí návštěvníci Boží cukrárny,
dnes nabízím dobroty z knihy Leviticus a Numeri.

Kolikátý rok bude vždy posvěcen? (v zemi se vyhlásí svoboda a všichni se vrátí ke svému vlastnictví a čeledi – bude to léto milostivé)
– každý 15 rok    – každý 20 rok   -každý 50 rok    – každý 70 rok   (Lv 25,10)

A přejdeme do knihy Numeri:  Kdo byl Izraelův prvorozený?   (Nm 1,20)

…ještě malá sladkost na rozloučenou: Na příkaz Hospodinův dává Mojžíš spočítat bojeschopné muže kromě kterého kmene?  (Nm 1,1nn)

Přeji radost v srdci z Božích doteků!
sestra Mlada

Pošli to dál
Pošli to dál