Boží cukrárna 42

15. 2. 2022| Brno|
Začátek: 2. 03 2022
Konec: 2. 03 2022

Milí příznivci Boží cukrárny!

Dnes jste se ocitli mezi slony.
Jestlipak tušíte, kolik slonů bylo ve vojsku Antiocha Eupatora, který táhl s
helénským vojskem proti Judsku? (2 Mak 13, 2)

– 1 hlavní a 5 v první linii
– 5+5 po stranách vojska
– 22

Ještě doplním, že vojsko Antiocha nakonec ustoupilo.

Přeji požehnaný den!
sestra Mlada

Pošli to dál
Pošli to dál