Boží cukrárna 43

15. 2. 2022| Brno|
Začátek: 9. 03 2022
Konec: 9. 03 2022

Milí návštěvníci Boží cukrárny,

vítejte ve společnosti pana Joba!

Kdopak mu řekl tuto větu: “Ještě se držíš své bezúhonnosti? Zlořeč Bohu a
zemři.” (Jb 2,9)

– manželka
– Bildad
– Elífaz

A jak na to Job odpověděl?

(Jb 2,10)

Požehnaný den přeje sestra Mlada

Pošli to dál
Pošli to dál