Boží cukrárna 46

16. 3. 2022| Brno|
Začátek: 30. 03 2022
Konec: 30. 03 2022

Milí návštěvníci Boží cukrárny!

Stále zůstáváme v knize Job.

Jistě pro vás nebude těžké identifikovat původce těchto veršů, komu jsou
řečena a o kom se mluví:

“Kůži za kůži! Za sebe samého dá člověk všechno, co má. Ale jen vztáhni ruku
a dotkni se jeho kostí a jeho masa, hned ti bude do očí zlořečit.”
(Jb 2,4 )

“Ještě se držíš své bezúhonnosti? Zlořeč Bohu a zemři.”
(Jb 2,9)

“Věru, blaze člověku, jehož Bůh trestá, kázeň Všemocného neodmítej.”
(Jb 5,17)

Přeji požehnaný den!
sestra Mlada

Pošli to dál
Pošli to dál