Boží cukrárna 49

5. 4. 2022| Brno|
Začátek: 20. 04 2022
Konec: 20. 04 2022

Milí příznivci Boží cukrárny!

Opět se mezi dva úryvky z Knihy žalmů (Žl 125 a 131) vloudil jeden z knihy
Zjevení sv. Jana.
Dokážete je identifikovat?

Kdo doufají v Hospodina, jsou jako hora Sión,
která nekolísá, trvá navěky.

Hospodine, mé srdce se nevypíná,
nevyvyšují se mé oči, neženu se za velikými věcmi
pro mě nedostižnými.

Pane, náš Bože, jsi hoden,
abys přijal slávu, čest i moc,
protože jsi stvořil všechno,
z tvé vůle to povstalo a bylo stvořeno.

A přeji požehnaný den!
sestra Mlada

Pošli to dál
Pošli to dál