Boží cukrárna 5

18. 5. 2021| Brno|
Začátek: 26. 05 2021
Konec: 26. 05 2021

Milí návštěvníci Boží cukrárny. Dnes jsem vám připravila několik sladkostí z knihy Numeri.

První: Co připomínaly Izraelitům třásně na šatech?   -množství synů Izraele    – všechna Hospodinova přikázání   – nekonečnost Hospodina   (Nm 15,37)

Druhá: Jak se zachovali Izraelité den po té, co byl Korach a jeho tlupa potrestán za to, že se vzbouřili proti Mojžíšovi? (Nm 17,6 nn)
 – vzdali Hospodinu čest a slávu, přinášeli oběti kozlů a beranů za hřích vzbouřenců
 – sypali si na hlavu popel a postili se až do večera
 – všichni reptali proti Hospodinu

Třetí: Všechny čeledi Izraelitů odevzdaly Mojžíšovi hůl. Na důkaz, že jen Aron a jeho potomci jsou určeni ke kněžství, Aronova hůl vypučela, vyrazilo poupě, rozkvetl květ a dozrály plody. Jaké? (Nm 17,16 nn)

Dobrou chuť!

sestra Mlada

Pošli to dál
Pošli to dál