Boží cukrárna 50

5. 4. 2022| Brno|
Začátek: 20. 04 2022
Konec: 20. 04 2022

Milí návštěvníci Boží cukrárny!

Stále zůstáváme v království Žalmů. Vaším úkolem je rozpoznat, který úryvek
nepatří mezi Žalmy. Jde o verš z knihy proroka Izaiáše.

Zpívejte Hospodinu píseň novou,
jeho chválu od končin země,
vy, kdo se vydáváte na moře,
a všechno, čím je naplněné,
ostrovy a ti, kdo je obývají!

Chvalte jméno Hospodinovo,
chvalte, Hospodinovi služebníci,
kteří sloužíte v Hospodinově domě,
v nádvořích našeho Boha.

Pane, tys nám býval útočištěm
od pokolení do pokolení!
Dříve než se zrodily hory,
než povstala země a svět,
od věčnosti do věčnosti jsi ty, Bože!

(Žl 90 1-2, Žl 135,1-2, Iz 42,10)

Přeji požehnané dny!

sestra Mlada

Pošli to dál
Pošli to dál