Boží cukrárna 57

24. 5. 2022| Brno|
Začátek: 8. 06 2022
Konec: 8. 06 2022

Milí návštěvníci Boží cukrárny!

Opět vás čekají verše z knihy Kazatel, a to ze třetí kapitoly.
Zkuste je správně formulovat.

Je čas boje i čas nenávidět,
je čas mlčet i čas pokoje,
je čas opatrovat i čas ztrácet,
je čas roztrhat i čas odhazovat,
je čas hledat i čas mluvit,
je čas milovat i čas sešívat.

Požehnaný den!
sestra Mlada

Pošli to dál
Pošli to dál