Boží cukrárna 58

24. 5. 2022| Brno|
Začátek: 15. 06 2022
Konec: 15. 06 2022

Milí návštěvníci Boží cukrárny!

V knize Kazatel v páté kapitole je tento verš. Najdete správnou verzi?

Kde mnoho snů,
tam sama pomíjivost, samá prázdná slova.
Ty se však boj Boha!

Kde mnoho řečí,
tam sama pomíjivost, samá prázdná slova.
Ty se však boj Boha!

Kde mnoho hluku,
tam sama pomíjivost, samá prázdná slova.
Ty se však boj Boha!

Požehnaný den!
sestra Mlada

Pošli to dál
Pošli to dál