Boží cukrárna 59

24. 5. 2022| Brno|
Začátek: 22. 06 2022
Konec: 22. 06 2022

Milí návštěvníci Boží cukrárny!

Tentokrát, prosím, vyberte správné znění verše z knihy Kazatel
z desáté kapitoly.

Zvedne-li se proti tobě vladařova nevole,
své místo neopouštěj,
mírnost může zabránit
velikým hříchům.

Zvedne-li se proti tobě velká voda,
své místo neopouštěj,
mírnost může zabránit
velikým hříchům.

Zvedne-li se proti tobě ruka bratra,
své místo neopouštěj,
mírnost může zabránit
velikým hříchům.

Požehnaný den!
sestra Mlada

Pošli to dál
Pošli to dál