Boží cukrárna 66

14. 11. 2022| Brno|
Začátek: 9. 11 2022
Konec: 9. 11 2022

“Milí návštěvníci Boží cukrárny!

Vítejte ve společnosti proroka Ezechiela, a to ve 14. kapitole. Objevují se
tu tři jména spravedlivých mužů, kteří by však mohli vysvobodit jen sami
sebe a ne celý Izrael.
Kdo jsou oni tři spravedliví:

a) Mojžíš, Áron a Jozue
b) David, Jonatan a Samuel
c) Job, Noe a Daniel

Zdraví sestra Mlada

Milí návštěvníci Boží cukrárny!
Stále se nacházíte ve společnosti proroka Ezechiela, a to ve 14. kapitole. A
přichází otázka.
I když Hospodin posílá na Jeruzalém čtyři strašlivé metly, je tam zbytek
těch, kteří přežili a svým chováním a skutky potěší obyvatele zaslíbené
země.
O jaké čtyři metly jde:

a) vichřice, sucho, krupobití a tma
b) meč, hlad, divoká zvířata a mor
c) kobylky, zemětřesení a komáry

Požehnaný den přeje sestra Mlada

Pošli to dál
Pošli to dál