Boží cukrárna 67

14. 11. 2022| Brno|
Začátek: 16. 11 2022
Konec: 16. 11 2022

Milí návštěvníci Boží cukrárny

U proroka Ezechiela v 15. kapitole se můžete číst podobenství o dřevě, které
je přirovnáno k obyvatelům Jeruzaléma. A to proto, že se toto dřevo háže do
ohně, aby je strávil. I Hospodin chce naložit s obyvateli Jeruzaléma
podobně, protože jsou nevěrní.
O jaké dřevo tu jde?

a) dřevo vinné révy
b) dřevo cypřiše
c) dřevo dubu

Zdraví s.Mlada

Pošli to dál
Pošli to dál