Boží cukrárna 69

14. 11. 2022| Brno|
Začátek: 30. 11 2022
Konec: 30. 11 2022

Milí návštěvníci Boží cukrárny!
Vítejte v knize proroka Daniela.
V první kapitole jsou uvedena jména jinochů, kteří byli vychováváni na
královském dvoře:
Daniel, Chananjáš, Míšael a Azarjáš.
Velitel dvořanů jim změnil jména.
Koho přejmenoval na Abed-nego?
Koho přejmenoval na Méšak?
Koho přejmenoval na Beltšasar?
A koho přejmenoval na Šadrak?

A víte, jak dlouho byli vychováváni?
– půl roku
– tři roky
– šest let

Přeji vám požehnaný den!
sestra Mlada

Pošli to dál
Pošli to dál