Boží cukrárna 71

14. 11. 2022| Brno|
Začátek: 14. 12 2022
Konec: 14. 12 2022

Milí návštěvníci Boží cukrárny!

Opět vás vítám ve společnosti proroka Daniela.

Copak znamenají tato podivná slova, která Daniel vyložil králi Belšasarovi::

Mené. Tekel. Peres z 5. kapitoly?.

– budeš ještě více bohatý a tvé království se rozšíří
– onemocníš, ale Hospodin tě uzdraví a prodlouží tvůj život
– Bůh sečetl tvé kralování a ukončil je, byl jsi shledán lehkým, tvé
království bylo rozdvojeno

Přeji požehnaný den,
sestra Mlada

Milí návštěvníci Boží cukrárny!

Dnes naposledy vás vítám ve společnosti proroka Daniela.

Co udělal Daniel, když se dozvěděl, že král Darjaveš podepsal přípis a
zákaz, že se všichni musí klanět jenom králi?

– vešel do svého domu a klaněl se Bohu tak jako vždy
– odešel na skryté místo, aby ho nikdo neviděl a modlil se tajně
– modlil se pouze v duchu a před králem se vždy schoval

Přeji požehnaný den!

sestra Mlada

Pošli to dál
Pošli to dál