Boží cukrárna 9

25. 6. 2021| Brno|
Začátek: 23. 06 2021
Konec: 23. 06 2021

Milí návštěvníci Boží cukrárny,
vstoupili jsme do knihy Deuteronomium, tedy pátá kniha Mojžíšova. A hned se
tu nabízí otázka:

Města Beser, Rámot a Golán byla Bohem ustanovena jako útočištná. Co to
znamená? (Dt 4,41)
– zde se Izraelité cvičili, aby zvládli útoky na nepřátelských územích
– do těchto měst se mohli ukrýt Izraelci, kteří neúmyslně zabili někoho ze
svého národa
– do těchto měst se mohli skrýt Izraelci, kteří úmyslně zabili někoho ze
svého národa

V knize Exodus se nazývá hora, na které dal Hospodin Mojžíšovi Desatero,
Sinaj. Jak se tato hora nazývá v Deuteronomiu? (Dt 5,2)
– hora Hór
– Choreb
– Pisga

Požehnaný den přeje sestra Mlada

Pošli to dál
Pošli to dál